Ten artykuł jest bardziej zrozumiały po przeczytaniu wprowadzania do teorii Millona, którą za zgodą przetłumaczyła Anita Kręgielewska. Mimo, że nie ze wszystkim się zgadzam w tej teorii, to warto przyjrzeć się różnym zaburzeniom osobowości. Jest jest ich znacznie więcej niż borderline, a czasami, mam wrażenie, wiele osób jest wrzucanych do jednej szufladki. A przecież każde z tych zaburzeń leczy się inaczej, inne są rokowania i metody pomocy.

Poziom behawioralny

(F) Ekspresja: wyraziście wyniosły (np. działa w sposób arogancki, butny, pompatyczny i pogardliwy, łamiąc konwencjonalne zasady wspólnego życia społecznego, traktuje je, jako naiwne lub nieodpowiednie dla siebie; lekceważy osobistą uczciwość wobec innych;

(F) Interpersonalnie: groźny (np. czuje się uprawniony, jest nieempatyczny i oczekuje specjalnych względów nie biorąc pod uwagę wzajemnych obowiązków; bezwstydnie wykorzystuje innych do potwierdzenia siebie i zaspokajania swoich potrzeb);

Poziom fenomenologiczny

(F) Poznawczo: ekspansywny (np. ma niezdyscyplinowaną wyobraźnię, wykazuje zaabsorbowanie niedojrzałymi, samo wielbiącymi fantazjami sukcesu, piękna i miłości; w minimalnym stopniu zajmuje się obiektywną rzeczywistością, ma swobodne podejście do faktów, często kłamie, by utrzymać swoją auto-iluzję);
(S) Obraz Siebie (JA): podziwia obraz samego siebie (np. uważa się za zasłużonego, specjalnego, jeżeli nie unikalnego, zasługującego na wielki podziw, działa w imponujący i pewny siebie sposób, często bez współmiernych osiągnięć; ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości, pomimo postrzegania przez innych, jako nieuprzejmy, arogancki i egoistyczny);
(S) Treści Intrapsychiczne: wymyślone (np. zinternalizowane reprezentacje składają się znacznie bardziej niż zwykle z iluzorycznych treści, zmieniając wspomnienia z poprzednich związków; niedopuszczalne popędy i konflikty są łatwo przekształcane (gdy zajdzie taka potrzeba), podobnie jak inne, często symulowane i pretensjonalne).

Poziom Intrapsychiczny

(F) Intrapsychiczna dynamika: racjonalizacja (np. sam się okłamuje, z łatwością obmyśla wiarygodne powody uzasadniające egocentryczne i społecznie nieuprzejme zachowania; znajduje wymówki, aby przedstawić siebie w jak najlepszym świetle pomimo ewidentnych wad lub niepowodzeń;
(S) Intrapsychiczna architektura: nieautentyczna (np. morfologiczne strategie radzenia sobie i strategie obronne wydają się być słabe i przezroczyste, sprawiają wrażenie bardziej konkretnie i dynamicznie zorganizowanych niż są w rzeczywistości, regulują one impulsy tylko marginalnie, kierują potrzeby przy minimalnej powściągliwości i tworzą wewnętrzny świat, w którym konflikty są odrzucane, porażki szybko łagodzone, a duma z samego siebie wciąż potwierdzana);

Poziom biofizyczny

(S) Nastrój/temperament: niefrasobliwy (np. przejawia ogólną nonszalancję, niewzruszoność i udawany spokój; wydaje się być chłodny lub żywiołowo optymistyczny, z wyjątkiem, kiedy narcystyczna pewność siebie jest poruszona, wtedy ujawniany jest gniew, wstyd lub pustka).

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz