Tag: zniekształcenia myślenia

7 popularnych mitów psychologicznych

Popularne mity psychologiczne nie tylko wprowadzają w błąd, mogą także przyczyniać się do stygmatyzacji pewnych grup społecznych i powstawania szkodliwych stereotypów. Te nieprawdziwe przekonania społeczne są niezwykle powszechne i trwałe. Warto im rzucić wyzwanie.

Czytaj więcej

Zniekształcenia myślenia odcinek Trzeci: Czytanie w Myślach

dzisiaj o zniekształceniach poznawczych, które organizują naszą wiedzę o świecie i nas samych i są specyficzne dla każdego człowieka. Niestety są również błędne i dobrze jest pracować nad ich zmianą ponieważ powodują nasze cierpienie, a nawet mogą podtrzymywać zaburzenia psychiczne.

Czytaj więcej

Psychoterapia DBT

ostatnie wpisy