Akceptowanie rzeczywistości, Radykalna Akceptacja, Gotowość i Samowola

Akceptowanie rzeczywistości, dlaczego to kluczowe w zdrowieniu psychicznym, czy pracą nad sobą? jak konkretnie to zrobić?

Czytaj więcej