Przemoc Seksualna, a BPD

Specjaliści wśród etiologii zaburzeń psychicznych wymieniają najczęściej doświadczenie traumy we wczesnym okresie rozwoju. Badacze zajmujący się zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline) dowodzą ponadto, iż spośród osób z tym typem zaburzenia 81% doświadczyło w dzieciństwie silnej traumy, 71% było nadużywanych fizycznie, 67% było ofiarami wykorzystania seksualnego, a 62% było świadkami przemocy domowej.

Skutki wykorzystywania seksualnego

 

Jakie są zatem konsekwencje traumy seksualnej? Przede wszystkim niezdolność do wyrażania emocji związanych z przeżyciami seksualnymi, zahamowanie przyjemności seksualnej przy jednoczesnym przymusie uprawiania seksu, kompulsywne, niebezpieczne, często przemocowe zachowania seksualne, wykorzystywanie seksu do osiągnięcia nieseksualnych korzyści (np. materialnych), niemożność połączenia przyjemności seksualnej z bliskością, utrata kontroli nad życiem seksualnym lub całkowita z niego rezygnacja, odtwarzanie wydarzeń mających miejsce podczas wykorzystania i seksualizowanie ich.

Poradzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym

 

Rozpoznanie problemów seksualnych jest trudne i bolesne, ale ból przynosi okazję do wyruszenia w drogę do zdrowia seksualnego. Wiele ofiar wykorzystania ma tendencję do obwiniania się, wstydu, złości na siebie. Jeśli tak jest w twoim przypadku, nie zapominaj, że wykorzystanie nie było twoją winą!!!
Wykorzystanie seksualne to krzywda charakteryzująca się uszkodzeniem seksualności osoby przez manipulację i dominację. Oprawcy seksualni wywołują u ofiar dezorientację w zakresie ich praw. Racjonalizują swoje czyny, by zaspokoić własne emocjonalne i fizyczne pragnienia. Ignorując prawa ofiary sprawiają, że czuje się ona bezsilna i winna. Wykorzystanie jest czynem egoistycznym i nie zdarza się przypadkowo, choć często oprawca przekonuje do tego siebie i ofiarę. Ofiary mogą mieć trudność z właściwym rozpoznaniem doświadczonej przemocy z powodu przekonań minimalizujących i odrzucających prawdę np. po to, by chronić wizerunek sprawcy jako dobrej osoby.
Oto przykłady fałszywych przekonań:

Może nie broniłam się wystarczająco,
Przecież moje ciało reagowało przyjemnością,
Moje doświadczenie nie było tak straszne jak innych,
Sama się o to prosiłam,
Przecież mówił, że mnie kocha.

Uleczenie z traumy seksualnej

Przepracowanie emocji z wykorzystania seksualnego wymaga od nas skonfrontowania się z cierpieniem, jest to jednak najbardziej uwalniające doświadczenie na drodze zdrowienia. Uznając fakt przemocy seksualnej możesz potraktować to doświadczenie, jako część historii swojego życia i zobaczyć w nim źródło siły. Odzyskujesz władzę nad swoją przeszłością poprzez dzielenie się swoją historią z psychologiem, ludźmi na grupie terapeutycznej, przyjaciółmi. Możesz to robić bez lęku, z podniesioną głową.

Nie jesteś już ofiarą. Jesteś osobą, która przeżyła i rozkwita wolna od przeszłych doświadczeń. Zdrowa seksualność dopełnia bliską relację i daje nową jakość życia, tworząc głębszy wymiar związku. Możesz teraz w pełni korzystać z zasobów podarowanych ci przez naturę.